Deneme1

King Monada - Ska Bhora Moreki

 King Monada , Ska Bhora Moreki , lyrics, 

[Intro: King Mondada]

A he

O reka nna

Ska bhora moreki

Ska bhora moreki

Ska bhora moreki


[Chorus: King Monada]

Ska bhora moreki

O reka nna

Ska bhora moreki

O reka nna

A kere wena a huna chelete

Ska bhora moreki

Ska bhora moreki

A kere wena a huna chelete

Ska bhora moreki


[Verse 1: King Mondada]

O reke nna

A kere wena a huna chelete

O nno kodelela

O reka nna

A kere wena a huna chelete

Ska bhora moreki

O nno kodelela

A kere wena a huna chelete

O dwa ka nna

O reke nna

O nno kodelela

O nno kodelela

A kere wena a huna chelete

O ruma ke nna

Wena o nno kodelela

Ska bhora moreki

Ska bhora moreki

[?] tswana le wena

O no dumeja o rumiwe gi nna

A kere wena a wuna ntwa ya o reka

And u dumeja ke u rumiwa mosadini wa hao

And u dumeja ke u rumiwa [?] wa hao

A kere wena a wuna ntwa ya o reka


[Chorus: King Monada]

Ska bhora moreki

O reka nna

Ska bhora moreki

O reka nna

A kere wena a huna chelete

Ska bhora moreki

Ska bhora moreki

A kere wena a huna chelete

Ska bhora moreki


[Bridge: King Monada]

Oska nwa ka maadha re dho fellwa 2 khese e tiye mkhodze

Yo ke yena DJ Dino

Ke tsamaya le yena king something

Ke ra yena King Monada

Oska nwa ka maadha re dho fellwa 2 khese e tiye mkhodze


[Verse 2: King Mondada]

Ska bhora moreki

O reke nna

A kere wena a huna chelete

O nno kodelela

O reka nna

A huna a huna chelete

Ska bhora moreki

[?] tswana le wena

O no dumeja o rumiwe gi nna

A kere wena a wuna ntwa ya o reka

And u dumeja ke u rumiwa mosadini wa hao

And u dumeja ke u rumiwa [?] wa hao

A kere wena a wuna ntwa ya o rekaPost a Comment